Similar regions between promoters of rpsO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGGTATATGGAGCCGCTATAAAAATCGAATGGTACAAACGGATTCGGAGCGAGCGGAAA hal ..............................TGGAAAAAGCGAATTCGGTCAGAGCAAAAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> sub TTCAATGGCATCAAAGAATTAACTGAGCAAATTGAGAAAGATAAGCAGGAAGCC---ATC hal TTTGCTAGCCTCGAAGACTTGAAAAAGCAAATCCAACAAGACA--CAGAAACCGCAAAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGTTATTTCAGCAATTTGCGGAAATAACTTGCAACGCACGCAAATTTTATTCTAAAATAT hal CATACTTTAATCAAT-----GAAATAAAGATTCA-GCTTGCAT-TTCTATTCGAAACGTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTGCA-TATAGGCACGATTTTTAGTATGATAGTTTTCGTAGTCTTAAAACCATTGCTTGG hal GTAAACTACACTTTGTACTTAACGGGAGATACGATCC--CGGAAAAGATCCATTGCTTGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CAATCCGAAGTCACCGACGGTTGCTAGGTAACTGGGGCTAAATATGATTTGGAGGTGAAA hal CAAGACGATTTCACCGACGCTTGCTAGGGAATTGGAGTTTT-TACTAAAAGGAGGTGGA. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAGG hal .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...