Similar regions between promoters of rpsU

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TGGTCTGTAAATAAAAGCAAAC--GTTCTTCAATTTTTGAGTACGCCATTGAAATTAAGC hal .........ATTATAATCAAACAAGACGTGCATTTTTTGTGTAC................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CCTTTCGAAGCATGTTCATGCCTGCGAGAAAGGATAATATAAGAGCAGTAAAGCTAATCA hal .CTTTCTCAGCAT...............................GCATGACCGCCATTCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GAATTAACATCCTATTCACCAACCCCTTTCTTTCATTATATAGACAGGCAGTC-GCACTC hal GAATAAAAAT...............CTTTCTCAGCATTCATCGTCAGGAGCCCTGCACGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATGACGGAAAAGTGAACTCACTTAGTTGACCTGACTGATGGCTTATATTATAATGTCAAA hal ATGACCG..............TCAGTTGACCGACAAAAACCCTTATATTATAATCAAACA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTACATGT-TTATATGTGTAACTTAAAGGTAGTCGATTGGTGTATTCGGAGGGAGGGAAA hal AGACGTGCATTTTTTGTGTA-----CATCTAGT----TGGTTGTTTCGGAGGGAGGGAAA -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GAGA hal GAAA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...