Similar regions between promoters of rsbV

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACAATTCGATCAGCATCTGGAAAAGGGCGATATGATTGTTTTATTTTCTGACGGCGTCA hal ...............ATGTGAACCTGGACGACTTTATCGTCTTTCTATCCGATGGTGTCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGAATGCAGAACGGAAAACGGTTTCTTGGAGCGTCCTGATCTGCAGAAGCTCATTGAGG hal CCGAATGCCGTGTGGGAGATGAGTTTATTGAGCGAGATGAAGTGGTGTCT-TATTTGAGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>> sub AAC-ATATGTGTTCCTCTGCGCAGGAAATGGTCAAAAACATTTATGAC-AGCCTCCTCAA hal AAGTATAAGCAATTACCTGCGCAGGATATGGTAGAAAAAGTATATCAAGAGCTTGCTCAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTGCAGGATTTTCAGCTTCACGATGATTTTACGTTAATTGTTTTGCGGAGAAAGGTTTA hal ATT-CAAGGGTACAACCTCCGTGATGATTTTACACTTATGATTGTCAGGAGAAAGGTTTA -120 -110 -100 -90 -80 -70 > sub ACGTCTGTCAGACGAGGGTATAAAGCAACTAGTGATTTGAAGGAAAATTTGAGGTGATAC hal ACGTGTGGGAGATGAGTTTATTGAGCGAGA--TGAAGTGGTGTCTTATTTGAG....... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GA hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...