Similar regions between promoters of ruvB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> sub TGACAACAGACCAATATGTGAAAAAAGCATTACAAAAACTATTAAAG---TAAGG---TG hal ..............TATATTAAAAAAGCATTGCAGCTTATGTTGAACCGCTAAGGGAGTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AT-GTTCATGGATGAACGGCTCGTCTCAAGTGAAGCAGACAACCATGAATCAGTGATAGA hal AACGAACATGGAAGAGCGTATGGTATCAGCGGAAGCACAAACAGAAGAAGCTGCGGTTGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GCAAAGCCTGAGGCCGCAAAATCTGGCACAGTATATCGGGCAGCATAAGGTAAAAGAAAA hal ACAAGGAATCCGACCGCATTCCTTTGAGCAGTACATTGGTCAAGAAAAAGTGAAGCAAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTTGCGCGTGTTTATAGATGCGGCGAAAATGAGACAGGAGACGCTGGATCATGTTCTTCT hal TTTAAAGGTCTTTATTGAGGCGGCAAAAATGCGCGAGGAAGCGCTAGATCATGTACTGCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTACGGGCCGCCCGGACTCGGAAAAACAACGCTTGCTTCGATTGTTGCTAATGAAATGGG hal TTACGGTCCCCCGGGACTAGGGAAAACGACACTTTCAACGATCATCGCCAACGAATTAGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGTGGAA hal GGTGCAA -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...