Similar regions between promoters of sigY

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GCCCCGAACCATACGGGAAATAAATCTTTCGCTTTACCATGTCTTTCTTCATTCGGAATA hal .....................AAATGTTTTGTATCAACCTGTTTT............... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TATTCAATCGTTCGCCTTTCTACTTTCAATGCATCGTCCTCCATATTGGATGTTTTTTTG hal ...................................................GTTTTTCTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AAAT--CGACATAAAGTCATAGCTTAACAGACTATAAGGGGGTTTACAAATAAGGATATG hal AAAAGACTACATATGGTGTAACCTTCA................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CAGCCAAACGGCCGGGAAGCCTGATCTGTCAATGGCTGAAAAGAATTGTAAAAAAGATGA hal ..........GCCGGGAA.......................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACGCTTTTGAATCCGGTGTCGTCTCATAAGGCAGAAAAACAAAAAAGGGGGGATCACGGT hal ...............GTGTCGTTTCATA-GTCAGATAGAGAA.................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CA hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...