Similar regions between promoters of spo0B

]]]]]]]]]]]]]] sub GATGATGACTGGAGTTTTTTTTGCAATATGCGGAGTAAACACCTAGAATGAAATGCAGAG hal ......................................................GAAGAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TATGTGCGAGCAGACCCCGCCAAGAATGAGAATAAACATCTCAAACCCACTGGATATGTT hal TATGGG.........................ACAAACATCTGAA................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CCCCAAGCAGTAATACATAAAATGTTCTGCCTGGCTGCAAATCAACCAAAGCCAGAAAAA hal .........................................................AAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AGGAACATGATATTTCTGGGAAAAACAATTGTTTTTCTAACAAAGCCTTCTCTGTTATAA hal AGGAGGATG......CTTGGTACGACGATTGCTCCTCT...................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTCATAATACACACTTATACAGACTCCTAAA-TAAGAAATTAAATGATTGGGAGTGCGAA hal .............CTCCTACAAACATCTGAACTAACTAATGAAATCA............. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...