Similar regions between promoters of spoIID

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTCCATCAGAAGCTTGCCGCTCTGGGCGCAGACATCGAACGTGTAAATGATGAGTCTGCT hal .........AAGCTTGCGCGTCTAGGTGCTGATATTGAACGTGTG---GTGGAGACTGAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]] sub TCTGAGCAAGAGAATAAAGAAGTCGTTTCTGACTTAAATGCATAAACTTACTTGAAAATC hal CATGAATTGGAAAATCTTGATGCTCCAGCACCATTAAAGTTAAACACAAA-TTTAGTCTA -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AGTATGTCACTCTGGCATACTGGTTTTTTATTTTTTGTGTATTATCATCATTATGCGCAA hal AG-AAGCCCCTCTG-CTGAGGGCTTTTTTATTT........................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AATAGCAAAAAAGAATACGTAAATGACAAATAAAGTTTCTGTCCAAAACGAGAGTCATAT hal .........................ATAAATTAAGGTTCTAGACAA.............. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAGCTTGTCCCTGCCCATAGACTAGACTAGAGTCGAATCCCGAGCAGGAGGCAGCTGAAT hal .........CCTTCATACAATGTAGAGAAGAGACGAATGCCAA................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...