Similar regions between promoters of spoIIP

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGATCTTCCCGATCAAAAGCAGCGCCAATCGTTCCTAGGTATTGTCGGAACCCTTCAAGA hal .........CGAAGAAAAGCAG...................................AGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGATGAAAAACGGCAGCTCATTCACGAGGTGCTTTCGCCTTTAGGGCACAACTTAATGGT hal CGAAGAAAAGCAGGAGTTGA........................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TACACCGAAGGAAGTCGATTCATTTATCGACGATATGGCAAATGTTTTAGCGAACGGATT hal ..................................ATCGTAAATGATTGTGACAGAAGATT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAACACAGCGCTTCATGAAAAAGTGTCACAAGAAAACAAAGGCTCCTACAATCACTAAAC hal GAA..................................AAAGGTTCTTCTAAATACTAGAC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGTTCTACTTCCTCTAGCTTGTTCATAGAGTAATTACTAGACAAGCGCT-GGAGGGATTC hal ..TTCTAAATACTAGACTTCGTTCATAGATTTAGGACAAGTCTAGTTTTTGGAGGG.... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...