Similar regions between promoters of spoVAA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGAAGCGATCAGCGATTTGGAGGAAAGGGAAAAACTAATCGTCTATCTCAGATATTATA ste ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGACCAGACACAGTCCGAGGTGGCTGAGCGGCTCGGGATCTCTCAGGTGCAGGTTTCCA ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGCTTGAAAAGAAAATATTAAAACAGATCAAGGTTCAAATGGATCATACGGATGGCTAGT ste ........AACAAAAGTCTAAAAAAGA..................AAATGGACGGATAGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CTGCAGTGCAGGCTAGCTTTTTTGTGCAAAAGCGTGGTAATTTATGGTCTTTTCGAGCGG ste C.........................CAAAAGTCTAAAAAAGAATGGGCGTTT....... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGAATGAG-AACAAAATCGAACCACATACTACATATATAACCACCGAAAGATGGTGATC ste ..GAGTGAGCAACAAAATGGA--CGGATAGTCCATTT....................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...