Similar regions between promoters of spoVK

sub AAGAAAAACACTTCAGGTATCTTAGGGCGGGTAATACGTTTCGTACAAAAATCAGCCCGT hal .................................AGACGTTTGTCACAAATTTGGGCGTTT -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGTATGAAAAAGAAATAATGAGAAAGAAGCTCACTATAATACTCTGACAAAATGATTAAA hal TG.......................................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AACAAAATCTCATGGTTTGTCCACCCCATGTCCGTGAATACAATAAGAAA--TAAAGTAT hal .................TCTCCTTCTCTTCTGCCTGCATCCAGTGAAAAAAGTCAAATAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TTC-TCGGGAAAGCGCAGGATTCCTTATTGTTCCCGAAAAAAGCAATTGTTTCGACACAT hal GTCATAGCGATAGCG....................GAAAAAAG................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GATAGGCGTTTGTCACAATCGGCATCCGCTTGAATATCATATAGAGAGAACAGAGAGGTG hal ..TAGACGTTTGTCACAA...GCATCCATTTTGTTATC...................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAG hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...