Similar regions between promoters of sspA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGACAAGTATTCAGCCGTTTGAAGACTGCTGCACGATCTTTACTACCGCCAAGCCCCGAA hal .................TTTGCAAAAGGAGGCAGGAGATTTA.................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>> sub AACTACTGCCCTAAAAAAGAGAAAATTGAACACTTTGAAAGCTTTGTTGATTTCGAGCCG hal ...................................TAAAAAATCGATTTATTTCGTACAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TATATTCAAGAAGCGGTAGATAACATTGAGACAATGACCCTTTATAGCGAACAAGAAGCT hal AACAGTGAAAAACCGTTACAAACTAT...............TTAAAAATACCAATAAAAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AACGATAAATTCGCTGAACTCTTTTAAATCAATTTTCAGCTCCTGTATACAATTACCAAA hal ATCGATTTATT..............AAATCGATTT............TAAAAATACCAA. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GTTTTTCTGAATGAAGCCATGTGTTTTGACACATTCTATACTCACAAGGAGGTGAGACAC hal .TTTTTGCAAAAGGAGGCAGGAGATTT.................CAAGGAGGTGATACAC -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...