Similar regions between promoters of tenA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CACCGGATCTCGGGGGTACGTAACGGATCTTAAGAAAACATTGGAAGGATAAATCTTGAC hal ..............................TACGAAAACATTG................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CAAATAAGGATTCGTGTTAATATAGAGGTGCAGAACAA-TTCAATATGTATTCGTTTAAC hal ............................TGCTGAACTAGTTCAATAT............. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CACTAGGGGTGTCCTTCATAAGGGCTGAGATAAAAGTGTGACTTTTAGACCCTCATAACT hal ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TGAACAGGTTCAGACCTGCGTAGGGAAGTGGAGCGGTATTTGTGTTATTTTACTATGCCA hal .........TTAGAAAAGCGTAGGGA...........................TACGCCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub ATTCCAAACCACTTTTCCTTGCGGGAAAGTGGTTTTTTTATTTTCAGAGGGGGAATGATT hal AGTCTTAATGACT............................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...