Similar regions between promoters of thyB

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGTGTACGGGTCGATCGGTTTGACCAATTTCGGTTATTTGGATAAAGAGAAGATTGGAAT hal ............GTTAGGTTAGACGAATTTAGGTTAGACGAATACATAGGAG..TAGCAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATTAAGGAACTTGATGAAAGTCCAGACGGTATTCACACCTTTTTGGATGATATTGTGGC hal TATTAA..............GTGCAGTCGGTGTTCGCACCAT...............GGC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGCTCTTGCTGCAGCAGCGGCGAGCAGAATTGCACATACGCATCAGGATCTGCAAGATGA hal CGCTTTTGCT.................................................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]] sub AGAAAAAGAACAGGATGAAAAGCCTGTCGTCAGCTGACTATAAAAAAATCATTTCTGGGT hal ...........................................AAAAATTATCGCTGGG. -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]] sub TCAGAAATGATTTTTTATT-GTGTTACACTACTAGAAGACTACTTTTAAAGGATGAAAAA hal ....AAATCATGTATAATACGTGTTAGGTTAGACGAATAC.................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...