Similar regions between promoters of tig

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAATTTACAGACAGAGAACTCGATGAAGCTTGCACAATGTTAAAAGATATTGAAGAAAT hal ....................TCGATGAAG.......AATGCTAGAAAAAGGAGAAGAAAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>> sub TTCTTATTTGTAAATCGCGCCATATAGTTGAAAGCGCTATGTGTTATGTTATAATATAGT hal TCATTTTGTTGAAACCGAGACGTTT..TTGAAATCAATCAATACTATGTTATAATAGAGT -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GGTTGTATTTGTGTATAACGGGTTATAAGAAATACGGTTGGACAGGCTTTGCAGTTCATT hal GGTTGTA.........................................TAGCCGTTCATG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ATTAACATCTATACATAATGATTCTGATCTTTGGCAGCTTTGTTTTTGTTGGACGAAGCC hal AATCAAAT...............................................AAGCA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAATGATTGCTTTAGAA-TGGAAGACCGACACAACCTGAATAGATTTTTGGAGGGAAACA hal GAAGGTTCGTTTGAAAAATGTAAG.................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub C hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...