Similar regions between promoters of tkt

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAGAGTACTTGAAAGGTTTTCGTTCTTCTATGAAGAACACGTTAAAAAGTGTGAAAATC hal ..........................................................TC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>> sub ATTGACCCAGAAGGCAATGATGTTACACCAGAAAAGCTAAAA-AGAGAACAAAGAAATA- hal GTCGATGGAGCAGGAAATGACGTAACACCAGATAAATTAAAACAAAGCAAAAATAAGTAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>> sub ----ACAAACTTCACTAATATAAGAGGAATACGGCAATATCGTATTCCTCTTTTGCATAT hal CGCAACGACATTCACTAA.......................................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACTATAATCAAAACTCTTATGTGACAAAATTCAACAAGTTTCTCTCAAATTTAAGCTGAA hal .........................ACAATTACATGAATTTTTTTTAAACAAATCCTAAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACAGT---TGAGAAAAAGTCGTCAGACATTTATGATGTAAGGGTACAACACATAAGGAAG hal CGAATGCTTGTGCAATCGTCCGATAACGTTTATCATGAAAAGCGAAAAGA.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGGATTTTT hal ......... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...