Similar regions between promoters of tlp

sub AGTATTTAAATCAGCTTGAGGAAAAGCTTGAACAGCGATTTAAGCAAAAATAACCTTTAA hal .................................AGCGAATAAAACAAAAACAGC...... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TTTGTATTCATGTTTACCCCTCCTTTTGAGAAACCTATCTGTTGAGGAGGGATAAACATG hal ..........................................TGGAGAAGGTGTGACATG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub GGAAACAACAAGAAAAACGGTCAGCCTCAATATGTTCCAAGCCACTTGGGTACAAAGCCT hal TGTAACA....GAGAAACCGTGACGATCCATACGT......................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GTAAAATATAAAGCCAATAAAGGGGAAAAAATGCATGATACTTCAGGACAGCGGCCGATT hal ...........AGCGAATAAA....................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATCATGCAGACAAAAGGCGAGTAGCGAAAATTCGAGTTTATTTCTAGGAGGTACATCCGA hal ...................................GTATATGGCTATGAGGT........ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...