Similar regions between promoters of tuaD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTATTTGTACGGATGTTGGCGGAGTGTCGTCTTTATTCGGAAAGCACCAACATCTGCTGA hal ............................GTCCTTATCCAGAAA..AGCTACATATGCGGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTAAACCGAAATCCGCTCAAGCCTTGGCGGAAGCGATCACTCGGTACGAACATGAGCAAA hal T................................................ACATATGCGGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TATGGAAGCCGGAAGTAGCAGATGACTTGTATGAAACCGTGCAGGCTCAATTTGACGCAG hal TATTGATGATT--TGCAGCAGGCTACAGGCTTTACACCATCCAC-CTCCATT-GACGAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAAAAAACGCCAAGGCCTTGCATCATCAGTATCAGACGGTCACGAAAACGTCCGTTTAAT hal GCTTAAA.....AGGCTTTACACCATC................................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CGTAAGACACTGCGACCATTATAAATTGGAAGATCATTTTACAGGAGAGGGTTGAGCGCT hal ...AAGAGATCGAGACCATAAGGATGTGTAGGAAC......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...