Similar regions between promoters of xhlA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGCGCATTTACTCGTTGAAGTCTACGGCACAGCAGAAATGAGCGAAGTCAAATTTTGGG hal ..........................GGTACACCATACCTGACAGCCGTCTTTGTTTTGC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAAATCGGTGTCAGGACAGAAACTGCCGATCAGAGGCGTGAAAACTGATGATGCTACCA hal GCCTAT........................................TAATGATTCTAC.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTGCCTCCAGTACATTAGGAAAAGCTGAGGCATGGGCCTTTGATATTAAAGGGTTTAAGG hal ......CCAAAATAATAGTAAAGGCT..............TAATAGTAAAGGCTT..... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGATCATCATGGAGATTATCAGTATCACCGGCGGTACTCTTTCGGTAAAAGGGACCGCGG hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>> sub TTTCATAATAGTCTCGGCCCTCGGAAGGGAGGTGATCTGCATGTGAAGGAGGAGTGAGAG hal ....ATAATAGTAAAGGCT-TCGCAAAAATGGCAAGCTTCAT.................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...