Similar regions between promoters of xkdD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAAAGGAGCAGCCTACGAGCTTAACCATAGATTGGAGGGCGTCAGATAATGTGTAAGCTT ste ........................CCATAAATCGGCG....................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGTCAAACAAAGAAAGTCATTGTGGAACATACCGGTATTGGAGTTGTTTTTCATCCATGT ste ...........................CACAGCGCGTTTGGCGTTG.............. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CCGAACTGCCGGTCCGGCACTGACTTAACGCCTGTCATTCAAAAGCTGGAGCAAATGCTG ste ........................TTAACGCCTG...TTCTAGCGCTGCAGCAGAAGCTC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub -ACAGCGGGAAAAGCGAGGCTGAATATCTATGATTAAACAGCTGACTGCTCTAATCGCTT ste CACAGCGCG.................TCGATCCTTCAAAATATGATTACAATAACCG... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGCTGTTTCGGGCAAAGCGAACAGAAAAAAACATTGAACAATGGTATAAGGACGACGGGA ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...