Similar regions between promoters of xtmA

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCATTAGCCCTGTTAACGGACAGAGAAAAGGAAATGTTTTTGCTGCATAAGGTAGAAT ste .......................AGAGAAAGGGAA...............AAGATAGAAG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sub GTTTTTCTTATGAACGGATCGCCGATCTTCTCGGCGTAAAAAAATCGACAGTGCA-AACG ste CTATTTCTTCT........................GTAACATAACAGAAGTTGCCCAAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACGATTAAACGGGCGAGTTTAAAGATG--CAAAGACAGCAGGAAGAAATGAATCGATCAC ste ATCATTAATGATGTTGTTTGAAAGATGGGCAAAGATAGAAG................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>> ]]] sub TTGCCTGAAAGCTTGTCATACGTTTGCCACCTATAAGTGAATAGAGCATGACACTAAGCG ste TTGTTTGAAAGATGGGCAAA........................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub GCTGGCTGATCAGCCGCTTTTATGAATAAACAACCATGCTGGAGGTGGCGGTGATGCAGT ste ..TTGGTGATAAGCACCTTTTA...................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGC ste ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...