Similar regions between promoters of xynA

sub GTATATCTCCTTTATTTGAAATGGTTCAATGGGAATTCATTGCAGATATTACTCCATCTG hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AATTAGAAACAAGAATTGTGATCCTGCGAAAAAAGG---ATCAGGATATGGTGGAAGAAG hal ....................ATAATGTGATAAAAGGCAAATCGTGGACTGAATCAAGAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ACCACTTATAATGTGTTTCTAGGTATTTGTAATTGAATTACAAATACTTTTAATATTTGC hal TCGACAACAAACGTGTAAATAAGTAGTTGTGGTAAAAATCTTAATATTTATAAAATTTGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCATGAATTCG---TGGTATTATACTGAAGGGGACGATCAAAAGCTTTGGCGTTAGTAAT hal A-ATGTTTTCGCTTTCGTACTATAAT...............................AAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TAAGAATGTTTTAAATGTATACGAGTGCTACCTCAAAGTCGGAAAAAATATTATAGGAGG hal TAAAAATGTGGTAAA.....................AGTACGATAAAAATTTTGAGGAGG -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TAACAT hal ...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...