Similar regions between promoters of xynD

sub TGGATAATGATGTAATCTCCGTTCAATGTGATTAGTGGGAGGCCATGAACAATCCTGTCT hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TTTTATTTTCTGGACAATGGTCGCTAGGAATGGGGAAGTTTTTTTGAACAATTTTGAAGG hal .....TTTTCTGAAAAAGGGTAGATTGGCATGAGGAGGTTTTCTTTGTTATTTCCGAAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AGTGGTGCGATCTCCTCGAAGAAAAGAGAGAATGGAGACACATGAAGATGA----GCTTT hal CG.............TCTGAAAAAGGGTAGATTGGCAATATAAATAGACGAAAGCGCTTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CAGAACAACTGGGAACATTGCTAAACAGCTTCCGGCTACTTTATGCGTGCAATCTTCGTG hal CA.......................................................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACCTGTTGTTATCAAATTCCAAAAGAAAATCCCCCATTTTAAGGAAAAAGGAGGATGTGA hal ...................................ATTTTTA--AAAGAGGGGGATG... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AGTG hal .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...