Similar regions between promoters of yabM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sub CGAACGGTGATCCGATAGGTGCTGTGGTGATCTTTTCAAAAGATCAGACAATG---GGCG hal CAAATGGAGATCCAATCGGGGCAGTGGTGATCTTTAATAAAGATGAAACATTACAAGGAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGTAGAGCATAAAGCCGTTGAAACAGCAGCTGGATTTTTGGCTCGTCAAATGGAACAGT hal AAGTGGAACAAAAGCTGGCAGAAACAGCAGCGAGCTTCCTTGCCCGTCAAATGGAGCAAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >> sub AGGTCTTATTCCTTTCTTCGAAAATAGGTATGTAAAGAACAGCTCTCCTTGGGACGCTGT hal AATCACGAAGCCATTCTT.....................................GCTTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCTTTTTCATGCGTGCCGAAAAAGGAATCCAAGGGTTGGGATGTGGTATAATAACCTCGT hal TCTACTTTAAGCG..........GGAATCCAAGTTTTG...TATGGTATAATGAC..... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTATTTGTGCCGCGGTAATACGTGAACCGTATTGCCCCTGACGTTGGGAAGGAGCTTT hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGG hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...