Similar regions between promoters of yabR

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCTCTGTATGGTCCCAAACATCTTCCCTTAGTGCAAAAGAAGAAAAGAAAGAACAGC- hal ............................................ACAAGAAAAAATAGCC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub -TTGAAAAAGAACTGAAAAGTTTAAAGACAAAACAAACGGATTTAAAAGAAGAAATATCC hal CTTGAGCAAAAGCTCGATGAACTACATGCGGAACAAGAATTTCTTGAACAAGAAATTAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATTGAAGGATGAGGATTACGTCACAGAGCTTGCCAGAAGGGACTTATTCATGTCTGGA hal AATTACAACGACGAAGAATTTATTGCAGAGATTGCAAGGCGAGACTACTATATGACCAAG -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACGGAGAAATTATCTTCAATGTGGAGAAGAAGAGCAAGTAGCCTTGTTGACACTTAAAT hal CCAGGTGAAACGCTATTTAAGTTGCCTAA----ATCA--TCCTCAGATTGACACCATTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTATTTAGGTATAATTAAGCAAACG--ATCTTTTTATAAGCCT-AAGGAGGAGCACTT hal TTTGGATCGGGTATACTATACCAAAGTGAAGATTTTTAGCTACTTTAAGGAGGAACAATT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TTTTT hal TTTT. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...