Similar regions between promoters of ybcI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACTCGTTTGATCGTGAAAATATGGAATGTATAAAAAAACTAATTAGAAAAGCAATTGAT hal .......TTGATGGATAGAGTATGAAA..............ATTTCGATAGGAAATTGAT -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTTATCATCTAAAGTCTTATGAAGAAGTTGAGGAAACCCATTCAGGAAATGTTCGATTT hal ........TTTAAACTAAAATGTATAAGCTGA........ATTCTGTAAGATTTCGAT.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGCATGTCCACTCTATGATGGAAGAAAATATGTTATCCAAAATGATAGTGGTCACAAGA hal TTAAATGTTGACTTCATAGTGGATAAACTT---TAAACTAAAATG............... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AACGGTAAAACTGATTTGGATATTGAAGGTGTATATGAAGGATATGTTGTAAGAGAATAT hal .......................................GAAAAAGCTGTAAGAGGAT.. -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>> sub TAATGAGACGAAATCACAAATAGAATATGCCAATTTTTTTGCTCAGGAGATGTATTAGAT hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...