Similar regions between promoters of ybfO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGGCCGATCGTTGAAGCGGTTTTGCAAGAGAAAGTAATGGATGATGAACAAGCGAACAAT hal ........................CAAGAGAAAG...................GAACGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGCGCGAAAAAGGAATCGAGCGGTTTCCATTCATCATCAGCAAATACCAAGCGGATGTG hal ATACGAGAAAATGG.............................................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCTTCCGGTTGAGACATTTTTACAAAATACGTATCGGTTTTACTTTCATCAGGTGATG hal ......................TAGACAATCGGTAACGCTTTTAAATTTATC........ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]] ]]]]]]]] sub AGAGAATCCAGCTAAAGCTTCTTTCAAC--AGAGAAGCTTTTTTTTGTTGGCAGGAAAAG hal .....ATCCAACAAGAAGTGCTCTCAGCCAAGAGAAAGGTTT.................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAAACTTTTTCTATATCTATCTCGTAATGACTAGAGAACCTAGCAGAAAAGGAGAGATAG hal ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AA hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...