Similar regions between promoters of ycbG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ATCTGGCAGGACGGGCAGCGATTAACGAAACAGCCTTTTGAGATTTCTTCTGGCTGTGTC hal ......................TAGCGGAAGAGGATTTAGA------TCCTGACTATGTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> sub AAGGTGCCGGATAAGCCTGGACTAGGCGTCGATATTGATATGGAACAAGTGGAA--AAAG hal A.................................TTGATCCTGCTGAAGTGGAAGCAAAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGCATGAGATCTATCGGAAAATGAATTTAGGCGCACGGAATGATGCGATCCCAATGCAGT hal ACAAAGAAAT......GACAAAGAAATTAG.....................CTATGTCAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCCTGATCAGCAACTGGGAATTTGACCGGAAGCGCCCGTGTCTTGTGCGATAAGTTTGAT hal TCCTGCTC.........................GACCTTGTAGCGGAAGAGGATTTAGAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGTAAATATTGTCATATCCGCTATTTTGTCTTACAATTGAACAACTGAAGGGAGAGTTGT hal CCTGACTAT-GTCATTCCTGCT................GAAGAAATGAAGG......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TC hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...