Similar regions between promoters of ycbJ

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTAATCCTGCTCCAGTGACTTGATTCATGTTTTTATAGCGGAAAGATGGAATATGCTGT hal ...........TACAGCTACACAATTAAAACATGTGAAGCGCAATGCTGGGAT....... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AAAATGAAAATCAGCGTATAGGAAACGGA--GGGGTTACAGCATGGCATTCATTAGATTC hal ................TATCGGAAAGGCAATGGGGCGTCATCTTTGAAACCATGA..... -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CGAGTGACACGAATTCAATAGTGAACACCTCTCGCCTGAATGCGAGAGAATCGGGATGAA hal ...............................................GTATAAGGATCGC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCCGCCTATGTATGAGCCCTTATATGGTTATCAAAAAAGAGGGTGGCGTGCCTGCCCTTT hal TCCGCCTTTTT................................TCGCAAGCCGGACCCAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTGGTGCCTTCAAGCATCCCTTCTCTCTACTGCAGGCCGGAGCATGAGAAAGGGGAAATG hal TTGTACCGTATAAGGATCGCTCCGC...............AACATTATAAAGGG...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GG hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...