Similar regions between promoters of ycbO

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGTGCTGGAGAAAGAGCTGCAATTAACCAACTTTAAAATATTAAATGAGAAAACGATTC hal .TGTATTAGACAATGAGTTGGGACTGAAAAACGTTAAGCTTATGGATCAATCATTGATTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAATTTACGAGGCTGAAGCCTCTCAGGCTGCCATATCCAAAGCATTGATTTTAAATGATG hal GTATATATGATCACCACTTAACTCAAAATCAACTATCTAAAACACTTATCTCAAACGATG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TAGACACTTGGATCAATGAACACAAAAGTATACGTCGCTGGAGGATTATATCATCAAATT hal TGAACA-TCGAAGCAATTG-CAAGGAAAAATCATTCGCTTGAAGACTACTTTATGAATTT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >> sub GATCAACGGCAATAGCATCAGTGCGTAATAGGAGGAGAGACACGTTGATGAATTTGATCA hal AATCGAGGGAGAT........................AGACTACTTTATGAATTTAATC. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GAATCTGCATTAAGAAAAATGAAATGGGCTGGGTATATCAGAGGTGCCCTCATTGCCAAC hal ....................GAAATGGAATGCTTGTAGCGGAAGTGGCAT.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...