Similar regions between promoters of ycbT

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAAATCACGAATTAAGGAGTGGAAATTATGTTTTCAAACATTGGAATACCGGGCTTGATT hal AAAGAGACAAAGTTAGAGCCATAATTTTTTGTAACACACATTCGATCAC........... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTCATCTTCGTCATCGCCATTATTATTTTTGGCCCTTCCAAGCTGCCGGAAATCGGGCGT hal .....................ATCATTTTCGGGCCATCAAAGCTTCCGGAAATCGGACGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCCG-CGAAACGGACACTGCTGGAATTTAAAAGCGCCACAAAATCACTTGTGTCTGGTGA hal GCGTTCGGAACA-ACGCTTAAAGAATTTAAGCGGGCCACATCCGACCTCGTGAGCGGAGA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TGAAAAAGAAGAGAAATCAGCTGAGCTGACAGCGGTAAAGCAGGACAAAAACGCGGGCTG hal TGAAGGAGCAAAGGAATCAAAAGAG---ACAAAGTTAGAGC................... -120 -110 -100 -90 -80 -70 > ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AATGCTGATGAGGCAGACACCGGGTCTGCCTCTTTTTTTATGAAAGGGAGGGCTTTTTTG hal ......GAAGATGTAGACATCTG-TCTGCATCTTTTCCCTTAAGAGG............. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...