Similar regions between promoters of yccC

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAGCCCCGTGCCGTAATACCCTTGCAGCTGAAAAAGCCGGGTAGCTGCCGAAAGGATTTT hal .......GAGCCGTATTCATTTTTCAAATAAAAAA......................... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CTCACGGGAATCTCCATAACTCATAACATTCCCACCTTACTGAATTGCAATCAAAAATAT hal .........................................GATTTGCAATAAGAAAGAG -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub AGTGACTGGTCTATTATCTTGATTCAATCATCAATTGTCAAGAAAAATTCATTGTATGAA hal ACT...........................TCATTTTTCAAATAAAA............. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub AAGACAAAAAAAGAAGGATATGACAACAAAAAATACTGAGAGAAAAGCTGACTGATCTTT hal .....AATAAAAAAAGCATA.....................................TTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGACTGAATAGATAAAATGTACAATGATTAATCATCATATGGATGTAAGGAGAGAAATAG hal GGAGTGAAGGGGTACACTTTGCAA-GATTCATCACGAAATGGATTTGCAATAAGAAAGAG -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...