Similar regions between promoters of ycgA

sub CATATTGCTACTATTCAGAATAATTAATATTTTCAAACAGAGGGGATGGATCGAAATATG hal .....................................CAAAAAGGAACGATTCAAGTAGG -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub AGT--ATGCCAGCAGCCGAAACACAGCCTAAGAAAAAACGTATGACATTTAAAATGCCTG hal AGCCGAGGCCAGC........CAACGCTTTAGAGGGAAGGTAAAGCATACAATCTGCC.. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ACGCCTATGTCCTCTTATTTATGATTGCTTTCATTTGCGCAATCGCTTCATATATTGTGC hal ...............................................TCATATACGCTAA -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub CGGCAGGTGAATTTGACCGCGTGACAAAGGGGGATGTCACGACCGCTGTTCCGGGAAGCT hal ACGCAAGTGATTT.....GAGTGAGAAAAGGG.........AACGCTTTAGAGGGAAGGT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AT--CATTCAATTGAACAGTCTCCGGTCAGATTGATCAGCTTTTTTACTTCTCTACAGGA hal AAAGCATACAAT................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub TGGA hal .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...