Similar regions between promoters of ycnH

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CATCCGCAGACTCGGGGCGATGGCCGCAATCGAAATCGTCAAGGATCCTGACACGCGTGA hal ..........CTCTGTTCGCTTGAGGCAATCGA...................AAGCGAGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCCTGATAAGACAAAAGCAGCAGCGATCGCGGCCTATGCGAATCAAAACGGATTACTTTT hal GGCTATCAAACCCAAAGC....................................ACTTTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTGACAGCGGGAATTAACGGTAATATCATCCGCTTTTTGACACCGCTCGTCATCTCAGA hal GCTGACAGCGAGAAGGAA........................................GA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCCTATTAAATGAAGGGCTCAGCATCTTGGAGGCGGGCCTGCGAGCTTAATCATTGGA hal GAGGCTATCAAA..............................GGGAGCTTA--CAATAGA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAGAAAATGGCCGGGTCTGCTATCATTTTAAGTAATCATGAAAAGAAAGGAATGTTCAAT hal AAG.........................TAAGGGATCAAGAGGAG............... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...