Similar regions between promoters of ydbN

sub CAATGAAGCG-GAATATTTCGACAGCAAATTATTGCCCGGGAAACTTTTTGTCGATTTGT ste ...TAAAGCGCGAAGATTTAAAC...AACGTGTTTCGCATGAAACTGTT........... -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub TGAATGTTTGTAAATTGGCCAAGAATAGGACTCTTTTCATCTTTACAGGCTATTGCGGAC ste .............ATGGGCGAAGAAGA................................. -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub ATTGTATACTGAAGTTAATTGATAATGATTATCAATATCGTTTGATTGGAGGTTGGTGAC ste ....................................ATCGTTTTTATGGGCGAAGAAGAC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub ACAATGACACCTCAGTCTGCAGAAATCAGAAAAAAACAGCTCATTCATCTGTTAATACAG ste A.AAGAAGACATCAAGCGGCAGGAATGGGCAAGAAAAAGCTGAT................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AATGGTATATACAAAAAGTCAAAGCGTCATCTGTATGAATTGTCGCTGACGGAGTTAGAA ste ............................................................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A ste . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...