Similar regions between promoters of ydcC

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GAGAAAAGAAAAAACGAATTTCTCGCGGGCAGATTCGCGGCAAAAGAAGCGTTCTCGAAA hal ..GAAAGGAAAACA....TTTCTCGGTAGCTGA..................TTCTCGGTA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> sub GCATTTGGCACCGGCATTGGGAGGCAGCTCAGCTTTCAGGACATTGAAATTAG--GAAAG hal GC.............................GTTTTCTAATCGTTCAAATGAGACGAAGG -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub ACCAAAATGGCAAGCCCTATATCATTTGTACGAAACTGAGCCAGGCCGCCGTTCACGTAT hal GGTGAAATG.................................ATGCGACCATTCATGTGT -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGATCACTCATACAAAAGAATACGCTGCCGCGCAGGTTGTGATTGAAAGGTTGTCAAGCT hal CCATTTCCCATAGCCAATCTTATGCGATTGCTCAAGTAATTTTGGAACGCTTGTCAAGCT -120 -110 -100 -90 -80 -70 >> sub AGTCTGCATATTAGGGAAACCCCACTCATATATTTGATAGTGCATTAAGGGAGACAAGTT hal AGTCTGCATATTGCCCCAGTTTGTCTCATATAGATG-TAGTGCGATTAGGGTGAGCAGCT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GT hal .. -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...