Similar regions between promoters of ydcF

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATGTATACGACATCGAGAAAAGATGACCTGACCTATATTCTCGGACAGCTGTCCTAAAA ste ...................AAAAATGACGTCA..............CAGCTGTTCGA... -300 -290 -280 -270 -260 -250 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AACCAGAAAAAGAAGCTGGACATCCGGCTTCTTTTTTTTGCGGTTGACTATTAATAAGTG ste ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub CGCTTATTATAATTAATAAGTGAACTTATCATTCTGGGAGCTTATGGGATGTGGAATTAT ste .....................GAACTGATCAT.....GAGCACATGGTAT-TCAAATTCC -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GAATACACAGCGATAGCTGATGTGGATGTGGGAAAACCTGGAACTGTTATCAGGAAACAG ste CCATACGCA.CGAACGCGGATTTCGTAGACGGAAAATCTGGAACTGAT....GGTAACGG -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AAACAATGGATCAATGGGAGACGGGTATTGCATCAGATTCTTTGAAAGGACAATTTCAAA ste AAA.........AATGGTCGACGG.................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...