Similar regions between promoters of ydcI

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGACGCTTGAGAAAAAAGGATTTATCGAAAGAAGCAAAAATCCCCAGGATAAAAGAGAG hal .....................TTTATCGAAA............................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>> sub GTCCTCCTGTCTCTTACAGAAATAGGAGGAGAAAAAGTAACAGCGGCT---TTGCCAATT hal .............TTATCGAAATGCTGGAAGAGAAGGGATCTACGGATGACTTAACGATT -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GTTGA--GAAGATTGATCAAGCCTTCTTTGCAGCTGCGATGAAAAAAGAGAATTTTCTGA hal TTAGTCGGTAAACTGAGTAAGCCTGCT..........GATGAAAAA.............. -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]] ]]]]] sub GCGGCTTACAGGAACTATTGAAACATGAGTAAAGATACGGGCAGCGCCAG-CTGTCTTTT hal .................................GGTACTGTCATCGCCTGACGGTCTTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTATGTGTTTTTTTCGGTTTTTGATACACTAGAGAAAGAACGACAAAATTGGAGGCTTT hal .......GGTTTTTTCACTTTT.........................AATTGAAAACTTT -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGTTAC hal GGT... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...