Similar regions between promoters of ydeC

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CGATCCTTTCTGAACAGTTGCAGCATTAAAAGTAACATTCCAGCCGTAAGCAAGCGTGTC hal .GATCCTTTAACACACATTGTATAGTTAAAAGCAAGGCTCCTGCCGCAAGCAACCTAGTC -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GTTACAAGCCAATTGACATCAATTTGATATTCTTGAAAAAGTTTTTTGGCTACTGTGCCT hal GACACAAGCCAATTCACATCGACATCGTATTGTTGGAAAAGCTTTTGGGCAACGGTGCCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CCAATCCCCCAACATGTCGCCCCTGTGATAACATAGAACAATCCCATTCTTCTATTGGAA hal CCTACACCCCAACAAATGGCCCCAGTTAAGACG-AGAATAACTCCTATCCACCGCTTCAT -180 -170 -160 -150 -140 -130 <<<<<<<< sub GTATTCATACATGACTCCTCACTAATAAATATAATAATAGTGTTATAATAAATGCAAAAC hal GTTT----------CTCTCCACCTTTAAATACCATAATGGTGTTATAATAAGGGAAAATC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ATGATAAAAAATACTCAAATTGAATGAAAAAATATAAATATATTGAGGTGTGAAGTCAGA hal CAGCTAAAAAATACTCAAATCGGACGAAAAAATATAAGAATATTGAGGTG.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...