Similar regions between promoters of ydeL

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub GCCAGTACACCAGCTATCGCAGCACGGCAAACTGTGAGAAATAACGGATCGAAGTCTGAC hal ........................................ATAACGAATCG......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACAGCCAAACGGGTCGCAGGCAGCGAGCCGCTGAAAATGAGTACGCCTATAAAACCATTT hal .............................................CCTAAAAATCCAGTT -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATCCAGCCATTTGTTGTTTTGTTCATTATAATCACTCCACATATCTTTCTTG-TTCATTG hal CT................TCGTTCGTTGAAAGCCCTAAAAATCCAGTTCTTGCTTTATTG -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCTGTATTTTCTTAACAAAACCAGC--AGCTAAGGATTACAATGACTATAAACTGGAATT hal ...........TAAACATGACCTCCTTAGAAAATTGTTATAATGAGTGTATAGCGTTGTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub GGCCTTTTATAAACAGCCAGTTTTCATAAAAAAATGCATACCAGTTAGGAGAACAACGCG hal GACCTCTTCAAAAGGGACA......................................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub CAA hal ... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...