Similar regions between promoters of ydfD

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAAAACAGCAAAAAGCAATAATGCCATAGAGCCGATTAACAAACGAAATAAAGCAAGGTG hal .............................AGGCGAGAAGAAAACCATGTAAA--AATGAA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TTCTGGCGTGTACCCTTCAAGTCCTGCGCGAATTCCCGGAAAAGCAGATGCCCATAAACC hal TCCAATCGTAAACCCTCCTA........................CCGAAGGCGAGAAGAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub AATCATGAGACTATGAGATATCATTATTTGAACTGTTTTCTTTCGCATTCCTCTCACTCC hal AACCATGTAAAAATGA............................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCTTTACAAAAACCAACCAGTTATTTAATGTGTTTCTATACTAATAAAGATTTGATGATA hal ............CCAACCAGTTCATTGAAATG..........................TT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TGGCTTCAACCAGTTCAATAGATTTTGACCCAACCAATTTATTTTAAGGAGACCGATTCT hal TGTCATCATCCAGTTCGCCTAGCTTGAGGCCAACCAGTTCATTGAAATGA.......... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...