Similar regions between promoters of ydfK

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAAATCATCTTTCCTTCAAGAGAATATCTGCAAATTAGGTTTAAAGGGTCACATCCAGA hal ..........................................................GA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>> sub AGCCGAACCA-TACTACAAAAAATTACTGGCATATATGAAAGA---ACATCATTATGAGG hal AGTAGATCAACTACTACAAGCAGTTATGGACATTCAACAAGCCTTTACATCATAAAGAGA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>> sub TAGCAGGGGACTCAATCGAAATCACACTCATTGATTATGGCATTACGAATAACCT--AGA hal AAGAA.............................TTATGGACATTCAACAAGCCTTTACA -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TAATTACGTGACTGAAATCCTGCTGCCCATCAAATAATCTCATGAATATGTTTTGATCTC hal TCATAAAGAGAAAGAAAT.........................GGATGTGTATGGTCCTC -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CCTTGACTCTCTACTAACTAGAGGGTTTATTTTTTATGCAGGAATGATTTTTGGAGGAGA hal CGTTACCTCGCAAACGATTAGGGGTTGTTTCCTTT......................... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub AAGCTT hal ...... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...