Similar regions between promoters of ydhC

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub CAATAAAGCCTAAAATAATTCCTAGAAGAAACATAACAAGAATAATGAGCATATTTTTTC hal ...................TCCCAGATGAAAAAAAACGA..........CGTATTTTTAC -300 -290 -280 -270 -260 -250 sub CTCCATTGAAAAGATGTAAAAATGTAATCG-TGCGCTATTCTGGCGGAGGTATGGTGTCC hal C...ATTGGAAAGCTG.....ATGTGATCAATACGTATTTTTACCGGAAGTCAGGGATCC -240 -230 -220 -210 -200 -190 sub TATTGACGAAGAAAAACACGCCGTTTTTTCAGTTGCCAGTAGTCCGTCGACCGTCGTTCA hal CA--GATGAAAAAAAACGAACCATTTATCC.............................. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GCAAACATATCGTACCTCAAATTCAGGGATCTGACAAGGCAGTTTGTTGCTTCCCATTAC hal ..ATACGTATTTTTACCGGAAGTCAGGGATC............................. -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub CATCTGTTATATGATTTTGATGAAGAAAAGCCCTTGAATATATTCAAAAGAGGTATTATA hal ..................GATGAAAAAAAAC............................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub T hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...