Similar regions between promoters of ydjG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGAATGAACAAACTGGGCGCTTCTGTTTCAAGTACAAGCCAATCAATGTCTGCATTCGG hal ....ATGAACCA--TGGTCGCTTTTG...............AACCATGGTCGCTTTTGCA -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCGAATGGAGGACAAAGTAAATAAGGCACTTGATCAGGCCAATGCAATGGCTGAACTGAA hal CCGAATGTGGAAC.......................................GAACTGCA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCGCTCCGCAGGATGATATGGCTGATCTGTCTGCAAAGTATGACACTGGCGGTTCAAG hal AAGC..........................GTGTGGTCAACATAACACTGG......... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CCAGGTTGATGATGAACTTGCGGCGTTAAAAGCGAAAATGATGCTCGATAAGTAATACAT hal .CGGTTTGATGAT...................................TCAATCATGAAT -120 -110 -100 -90 -80 -70 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AGGAGGCCGCAGCTTTCGGCTGCGGCGTCATTTTATCATAAAATGTGAGAGGGAACGGTA hal AGGAGG.......................ATTTTTGTATGGAATGTG............. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...