Similar regions between promoters of yeeF

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ATCTTTATTGCGTAACTGAACATACAGAACAAACAGGATGACACATACCATTAAAACTAA hal ......ATTTCTTGGTGGAAAATACAATATAAA-ATGGTGCAATATTCTATGTGAATTGA -300 -290 -280 -270 -260 -250 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub TAAACCAAATGTAATCCGTTTTTTCGTCATCAACATGCTCCTTAAAAAACAATATAGAAT hal TGA........................................AAAATACAATATAAAAT -240 -230 -220 -210 -200 -190 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< sub ACAAACTTCCAAAAAATGTGTAGCAATCAATATCATTTCGACCATGTTTCCTCCAATCCC hal ............................................................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub TCCACGAATAAAGACACATGCCAAATGACTCATTTTTCCACCAAAACACGTTCTCACCCC hal ............................................................ -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub ACCTTATCCCGACCCGTGGTAAAATTTTGATATTGAGCGAACAAAAGAAGGGAAATGGTC hal ............CACGGGGTAATTTTCTTGTTTTTCGATAACACA............... -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...