Similar regions between promoters of yesY

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGTTTACAGGCTCGGCATCGCCTGGCAGAATACCGCCTACAACCAGCCGCCGCACACGA hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCTTTTACCTCGGAACGGGAATGAAAAAACCGCCGAAGCCCGCCCTGTACATAGCGGGAA hal ...................................................TATCGGCAC -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GCAAAGCGGAGGCGCCGCTGTAGGAGGACTAAGGGATAAGACGCAAAGGCTGAACGCTAC hal ACAGAGCGGA.................................CAAAGGATGCGCGCGA. -180 -170 -160 -150 -140 -130 sub GCCAAGATGATTAGAGAACTGGCAGGACGAACCAATGCTCAAGCGCTGTACGCACCGGTT hal ..........TTATAGAAAGTGAAGGTGGAA......................AGCGATT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTTCAAGGGAAGAGCTATCCGTGATGGAAGCTGTATAAAAAACGA-GGAGGAATGAAAA hal TTTACAAAGGATGCGC...........GAATCT-TATAGAAAGTGAAGGTGGAA...... -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub A hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...