Similar regions between promoters of yetG

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCAAGCTGGCTGGAGGTTGCGCCAAAAGGAGCCGAGACTCGTTTAGTCATTTACCCGA hal ..............GAGGTCCCTCCTAAAG.............................. -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAGCCATGATGAAAGGCTCAGAGCAAATGAAGGCTTCTATTGTGTTTGAATGCGAAGACA hal ...........AAAGGATGAGATCA................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TCTTTGGTACATACGAGAAAATGAAGACAAACGGTGTAGAATTTCTCGGTGAGCCCAATC hal .CTTTGGTAGCACCGAG..................GAAGAATTTC............... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AAATGGAGTGGGGCACCTTCGTTCAATTTAAGGACGAAGACGGAAATGTGTTTTTATTAA hal ....GGAGAGGATCACCT.........................................A -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub AAGAATAAACTGTTGCGCACGGCGGTTCGATTCCGCCCTGCGCTTTCTTTGACATTGAGA hal AAGAATAAATT.................GATTAAAACCTGCGCT................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...