Similar regions between promoters of yezD

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTTCAGGAATTCGCCCGGATGTGGCCCAAACATCGATTCAATTGGGGCTTGATTTTAGTG hal .....................TGGACCAAACAAC................GATTTAATTG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATATGAAACGTACGGCACGCTGAAGCAGGCATTAGAAAACATGGGTGTCCGCTGTATTG hal AAAACAAA.................................................... -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TTGAGGAATTGGAAGAAAACAAATAGGAAGTTTCCAGGCATATGATTGTCCGTCACCGGG hal ......AAGTAAAAGAGGGAAAGGAGGAGGTTACCA........................ -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]] sub TGATCATATGCCTTTTTGATTTGAACAGAAATCACCATTGATTTATCGAAAAAAACATAA hal ...............TTTAATTGAAAACAAA..........TTAATTGAAAACAA..... -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TATTATAATTCTTATAAGAATACTGTGAATTAAAACCTATTCAACAGGGGGGAAGGTCTT hal ..........CTCCTATCAATCCTGTGAATTAGAAC........................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...