Similar regions between promoters of yfjM

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGGGCAAGTGAATTAAGAAATCAATGCATGAACACAAAGTCAACAGATGAAGTGCGTGCA hal ...........................................CAGATGAA......... -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub TTGCTCGACGACTTTGAGAGAAAGTATCTTGATGGGATAGAGTAACAGCAGTGCTTGATT hal ............................................................ -240 -230 -220 -210 -200 -190 ]]]]]]] sub CAAAAAAGGCTAACAAAATAAAGGGATTTTTACACAATTCTTGACTAAAATAAACCTGGA hal ......................................TCTTTTTTACGATAATCCAGTA -180 -170 -160 -150 -140 -130 ]]]]]]]]]]]]]]]]]] sub TTTTCGGTAAATCCGGGTCTTTTTTGTACGCAGCTTTTACTCAGCCTGTCTTTTCTCTAA hal .....GGAAAAACCGTTTGTCTTTTTTACG...................CGTTTGTCTTT -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub TTTATTGTAAGAAAATAATGGTATATTTAGTGGAGATATCATATAAAGGGGGAGAGGAAA hal TTTACGATAA.............TATGTAGAGGAG.TATTATGTAGAGGAGGACGGGAA. -60 -50 -40 -30 -20 -10 -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...