Similar regions between promoters of yfjS

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AATGGAGGAACAGAATGGGGAACGCCGTAAACAATAAAGATCAGCAGATTGATTATTTAA hal ........AATGGAATTTGGAATTCCTGAAGCGAT...........GATGGATTCTCATG -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub AGAACAGACTTGAC----ATGTTTATGAACGTCATCGATTCATTAGACCCTGAAGCAACC hal GAAATAGTCTTCACGAAGATGTCGATAAA--TCATCACTTGAAAAG.............. -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GACGTTGAAGATATAGACAGGCTTATCAGCATGCTTGATGACCTGGAAGCCAAATACGAA hal ......GAAGATGTCGATAA----ATCATCA--CTTGAAAAGCTCGAA............ -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ]]]]]]]]]]]]]]]]] sub CGTTTTAAAAAAGATTGGGAATAAAACCGCGTGCCCGCCGCGGTTTTTTTATTGGCATAA hal ....TTAAAAAAG.......................GCTGCAGTTTTT........ATAA -120 -110 -100 -90 -80 -70 sub AGCAACAGTATAAAACAAAGTCTCTATCTGTAAAATAAGAAAAAATGCAGAAGGAGCGCT hal ATCATCACTTGAAAA............................................. -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub GGCC hal .... -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...