Similar regions between promoters of yfjU

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CGGCCGGCTGAGAGATGAATCGCTTCCCGCTTTACTGGAAGCCGCTGGATTGCCGGCCAG hal ............................................................ -300 -290 -280 -270 -260 -250 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CTCTGCAGAAAAAAAGCCGGCTGCTGCCGGCGTGCTTACTTTTCGTGAGCAAATCCAAAA hal ...................................TTCATGTTGATCAGCAAATGGAAAA -240 -230 -220 -210 -200 -190 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub GGATATGATGATCAAAGCGCTTGAATCTGCAAAAGGAAACGTCTCTCAAGCCGCAAAAAT hal CGTTTTCA--ATCATTATTCTAGCAATCGCTAAAAGAAA..................... -180 -170 -160 -150 -140 -130 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> sub CAGCGGGATCCCCCGAAGCACTTTCTACAAACGCCTGAAAAAATTCAACTTGTCCGCTGA hal ......................TTCTAGCAATCGCTAAAAGAAATAAA............ -120 -110 -100 -90 -80 -70 >>>>>>> sub ATCATAAAGCATACTTCCTTCAGGAAATGGAAA-CGTTATGTATTGAAGGAGGGTGTTAC hal ..CATAAAGCAT.......TCAGCAAATGGAAAACGTTTTCAAT................ -60 -50 -40 -30 -20 -10 sub G hal . -1 > : other CDS - : gaps within a similar region ] : terminator . : gaps between similar regions } : RNAs @ : known binding sites <,[,{ : opposite direction About alignment...